Kerkhistorische lezingen - (.) Canonvorming van de Heilige Schrift, en SV contra HSV - Ds. J.H. Velema over Bijbelvertalingen