Kerkhistorische lezingen - (.) Artikelen in pdf omtrent de Heilige Doop - (.) De leer der reformatie over de Heilige Doop - Ds. KV over de doop (Waddinxveen 2018) Rom. 3 vs 9-31 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid