Kerkhistorische lezingen - (.) Artikelen in pdf omtrent de Heilige Doop - (.) De leer der reformatie over de Heilige Doop - Ds. KV over Matth. 3 vs 06-11 (Katwijk) En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden