Kerkhistorische lezingen - (.) Artikelen in pdf omtrent de Heilige Doop - (.) De leer der reformatie over de Heilige Doop - Ds. KV in Ter Aar - Gal. 3 vs 27-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan