Kerkhistorische lezingen - (.) Artikelen in pdf omtrent de Heilige Doop - (.) De leer der reformatie over de Heilige Doop - Ds. K. Veldman over Kol. 2 vs 11 - In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt