Kerkhistorische lezingen - (.) Artikelen in pdf omtrent de Heilige Doop - (.) De leer der reformatie over de Heilige Doop - Ds. C. Stelwagen over wederdoop - Efeze 1 vs 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld