Geliefde psalmen - Psalm 102 vers 6 - Ik zie in rouw en ongenuchten,