Geliefde psalmen - Psalm 068 vs 10 - Geloofd zij God met diepst ontzag