Geliefde psalmen - Psalm 068 vers 10 - Geloofd zij God met diepst ontzag