Geliefde psalmen - (.) Psalmsamenzang met bovenstem - Urk - 08. Psalm 40 vs 8 - Verheug het volk, verblijd hen allen, HEERE