Eerw. heer D.J. Van Keulen - Psalm 116 vs 3-5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende