Eerw. heer D.J. Van Keulen - Psalm 091 vs 1-3 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen