Eerw. heer D.J. Van Keulen - Psalm 084 vs 8 - Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN