Eerw. heer D.J. Van Keulen - Psalm 079 vs 5 - Hoe lang, HEERE, Zult Gij eeuwiglijk toornen. Zal Uw ijver als vuur branden