Eerw. heer D.J. Van Keulen - Psalm 051 vs 11-12 Davids berouw na zijn zonde met Bathseba