Eerw. heer D.J. Van Keulen - Psalm 042 vs 2-3 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God