Eerw. heer D.J. Van Keulen - Psalm 039 vs 7-8 Verlos mij van al mijn overtredingen; en stel mij niet tot een smaad des dwazen