Eerw. heer D.J. Van Keulen - Matth. 28 vs 5 - Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was