Eerw. heer D.J. Van Keulen - Matth. 27 vs 3-5 Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed