Eerw. heer D.J. Van Keulen - Matth. 20 vs 22 - Gijlieden weet niet wat gij begeert