Eerw. heer D.J. Van Keulen - Matth. 17 - De verheerlijking van de Heere Jezus op de olijfberg