Eerw. heer D.J. Van Keulen - Matth. 15 vs 28 - O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure