Eerw. heer D.J. Van Keulen - Matth. 10 vs 22 - En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam