Eerw. heer D.J. Van Keulen - Matth. 08 vs 10 - Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israel zo groot een geloof niet gevonden