Eerw. heer D.J. Van Keulen - Matth. 07 vs 21 - Niet een iegelijk, die tot Mij zegt; Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen