Eerw. heer D.J. Van Keulen - Matth. 06 vs 8 - Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt