Eerw. heer D.J. Van Keulen - Matth. 03 vs 9-12 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik