Eerw. heer D.J. Van Keulen - Markus 16 vs 15 - En Hij zeide tot hen; Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen