Eerw. heer D.J. Van Keulen - Lukas 24 vs 50-53 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel