Eerw. heer D.J. Van Keulen - Lukas 22 vs 15 - En Hij zeide tot hen; Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde