Eerw. heer D.J. Van Keulen - Lukas 18 vs 13 - En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel