Eerw. heer D.J. Van Keulen - Lukas 12 vs 7a - Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld