Eerw. heer D.J. Van Keulen - Lukas 06 vs 20 - Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk Gods