Eerw. heer D.J. Van Keulen - Lukas 04 vs 18 - De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen