Eerw. heer D.J. Van Keulen - Lukas 01 vs 40-45 Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks