Eerw. heer D.J. Van Keulen - Lukas 01 vs 13 - Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord