Eerw. heer D.J. Van Keulen - Korinthe (1) 15 vs 11 - Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd