Eerw. heer D.J. Van Keulen - Korinthe (1) 02 vs 9-10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods