Eerw. heer D.J. Van Keulen - Kon. (1) 19 vs 5c - toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem; Sta op, eet