Eerw. heer D.J. Van Keulen - Joh. 20 vs 21-23 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen; Ontvangt den Heiligen Geest