Eerw. heer D.J. Van Keulen - Joh. 18 vs 8 - Jezus antwoordde; Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan