Eerw. heer D.J. Van Keulen - Jesaja 53 vs 10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt