Eerw. heer D.J. Van Keulen - Jesaja 09 vs 5 - Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven