Eerw. heer D.J. Van Keulen - Jesaja 04 vs 3 - En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden