Eerw. heer D.J. Van Keulen - Hebr. 13 vs 8 - Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid