Eerw. heer D.J. Van Keulen - Hand. 8 vs 26 - Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is