Eerw. heer D.J. Van Keulen - Hand. 3 vs 6 - Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus