Eerw. heer D.J. Van Keulen - Hand. 2 vs 41-42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods