Eerw. heer D.J. Van Keulen - Hand. 2 vs 4,37 - En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen