Eerw. heer D.J. Van Keulen - Gen. 46 vs 34 - Zo zult gij zeggen; Uw knechten zijn mannen, die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben